Antico testamento Pentateuco Pentateuco – Deuteronomio